Төсвийн байгууллагуудын 2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн албан шаардлага


Төсвийн байгууллагуудын 2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн албан шаардлага
НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.1-р Сургууль1татах
2.Мандал сургууль1татах
3.Эрдэнэдалай Эмнэлэг1татах
4.Эрдэнэдалай ЗДТГ1татах
5.Эрдэнэдалай Цэцэрлэг1татах
6.Эрдэнэдалай Соёл1татах
7.Эрдэнэдалай ИТХ1татах
8.Сайнцагаан ЗДТГ1татах
9.2-р сургууль1татах
10.Өндөршил цэцэрлэг1татах
11.Эрдэнэдалай Спорт1татах
12.Өндөршил Соёл1татах
13.Эрдэнэдалай Сургууль1татах
14.Өндөршил ЗДТГ1татах
15.ЭМГ1татах
16.Уламжлалт анагаах ухаан1татах
17.6-р цэцэрлэг1татах
18.МСҮТ1татах