Аймгийн ЗДТГ-ын даргад 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн албан шаардлага


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Аймгийн ЗДТГ-ын даргад 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн албан шаардлага1татах