ДУНДГОВЬ: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитаар өгсөн албан шаардлага


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитаар өгсөн албан шаардлага

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Статистикийн хэлтэс1татах
2.Номын сан1татах
3.Музей1татах
4.Онцгой байдлын газар1татах
5.Сайнцагаан сумын Эрүүл мэндийн төв1татах
6.Төв халхын дуулалт жүжгийн театр1татах
7.Сайнцагаан 1-р сургууль1татах
8.Сайнцагаан 3-р сургууль1татах
9.Мэргэжлийн хяналтын газар1татах
10.Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс1татах
11.Цагдаагийн газар1татах
12.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл1татах
13.Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газар1татах
14.Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан1татах