НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА


Саналын урилга хүргүүлэх тухай

НТАГ-аас 2019 оны 07 дүгээр сарын 23-ны өдөр зарласан НТАГ/2019/02 дугаартай “2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах” ажлыг гүйцэтгэхээр ирүүлсэн зөвлөх үйлчилгээний мэдүүлгийг хянаж үзээд, хавсралтад дурдсан байгууллагыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгө, бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.7, 36.8 дэх хэсэгт заасны дагуу хураангуй жагсаалтад оруулсан тул саналын урилгыг хүргүүлж байна.

Хураангуй жагсаалтад орсон оролцогч 2019 оны 10 дугаар сарын 06-ны 11.00 цагаас өмнө битүүмжилсэн материалаа ирүүлнэ үү.

Тендерийн материалыг хавсаргав.

http://www.audit.mn:83/storage/files/32/tender.2019.09.06.pdf

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Тендерийн материал-139татах
2.Тендерийн материал-28татах