ЗАВСРЫН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ


НТАГ-аас  нийслэл, дүүрэг дэх цагдаагийн байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн зөвлөмж, төлбөрийн акт, албан шаардлагын хэрэгжилт болон аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчил,  цаашид  анхаарах асуудлын талаар уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулж, завсрын аудитын нээлтийг хийлээ.  Нээлтэд НТАГ-ын дарга, тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар, санхүүгийн аудитын хэлтсийн дарга Ц.Бат-Өлзий, аудитын менежер А.Цогбаяр, аудиторууд, Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдорж,  санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан  бодогч, цагдаагийн ахмад Л.Батсүрэн, 9 дүүргийн цагдаагийн газрын дарга, ахлах нягтлан бодогч нар оролцлоо.

САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС