Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар


Төрийн аудитын байгууллагаас 2020 онд санхүүгийн тайлангийн аудит хийх бодлого, чиглэлийн дагуу Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас шинээр нэмэгдсэн эрсдэлтэй асуудлын жагсаалтыг гаргалаа.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.13татах