Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аудитын төлбөрийн жагсаалтыг шинэчлэн гаргав


Сангийн сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 251 дугаар тушаал гарсантай холбогдуулж Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аудитын үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн гаргаж тушаалыг мөрдөж ажиллах талаар зөвлөмж хүргүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.2татах