Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар


Шинэ Коронавирусний халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Дархан-Уул аймгийн Онцгой комисст албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд эд материалын болон мөнгөн хэлбэрээр хандив тусламж үзүүлсээр байна. Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн онцгой комисст мөнгөн хандив өглөө.