Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Үндэсний аудитын газрын үйл ажиллагаатай танилцав

2019-05-20

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Үндэсний аудитын газрын үйл ажиллагаатай танилцав

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - СУМДАД АЖИЛЛАА

2019-05-17 Увс аймаг

“Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудитаар Түргэн, Тариалан суманд ажиллаа.

ДУНДГОВЬ: ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

2019-05-17 Дундговь аймаг

Аудитыг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/03 дугаар тушаалаар батлагдсан аудитын сэдвийн төлөвлөгөө, Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд хийлээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

2019-05-17 Увс аймаг

“Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж тайланг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргад тус тус хүргүүллээ.

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: СУМДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2019-05-17 Дундговь аймаг

Хулд, Луус сумын ИТХ-тай хамтран тус сумын төрийн албан хаагчдад болон иргэдэд “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын дүн, “Хүний хөгжлийн асуудал”, “Ёс суртахуун, ёс зүйн ойлголт” сэдвээр төрийн аудитын газрын дарга Тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа илтгэл тавьж, 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитын дүн, 2019 онд хийгдсэн гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын дүнгийн талаар ахлах аудитор Т.Батсайхан мэдээлэл хийлээ. Сургалтад оролцсон иргэд төрийн албан хаагчийн асуултад хариулж, санал бодлоо солилцсон. Сургалтад нийт 123 төрийн албан хаагч, иргэд хамрагдлаа.