Төрийн аудитын цаг №8

2019-08-30

Төрийн аудитын цаг №8 - Үндэсний аудитын газрын Хүний нөөцийн хэлтсийн менежер Ж.Дэмчигсүрэн

ТӨРИЙН АУДИТЫН ЦАГ №6

2019-08-30

Монгол Улсын дөрөв дэх Ерөнхий аудитор Д.Хүрэлбаатар

Төрийн аудитын цаг №5

2019-06-19

Төрийн аудитын цаг №5 - Чанарын баталгаажуулалтын албаны дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Ц.Батбаяр

Төрийн аудитын цаг

2019-03-29

Гүйцэтгэлийн аудитын газрын ахлах аудитор, доктор Ж.Ганчимэг