АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ


Ажлын байрны тодорхойлолт

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитор3татах
2.Аудитор5татах
3.Нийцлийн аудитын хэлтсийн ахлах аудитор3татах
4.Санхүүгийн аудитын хэлтсийн ахлах аудитор3татах
5.Нийцлийн аудитын хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер4татах
6.Санхүүгийн аудитын хэлтсийн менежер3татах
7.Санхүүгийн аудитын хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер3татах
8.Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн аудитор2татах
9.Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн аудитор2татах
10.Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн аудитор2татах
11.Даргын туслах бөгөөд бичиг хэргийн ажилтан3татах
12.Мэдээллийн технологий ажилтан бөгөөд эд хариуцагч4татах
13.Хуульч бөгөөд архивын ажилтан4татах
14.Нягтлан бодогч бөгөөд статистик мэдээллийн ажилтан2татах
15.Нийцлийн адитын хэлтсийн аудитор3татах
16.Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн ахлах аудитор3татах
17.Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн ахлах аудитор3татах
18.Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн ахлах аудитор2татах
19.Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер3татах
20.Тамгын хэлтсийн дарга3татах
21.Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор4татах
22.Аудитор3татах
23.Ахлах аудитор4татах
24.Аудитын менежер5татах
25.Захирал, Тэргүүлэх аудитор5татах
26.Хуульч, шинжээч4татах
27.Хуульч, шинжээч4татах
28.Хэлтсийн дарга4татах
29.Ахлах аудитор6татах
30.Аудитын менежер6татах
31.Захирал, Тэргүүлэх аудитор5татах
32.Санхүү, эдийн засгийн албаны аудитор4татах
33.Санхүү, эдийн засгийн албаны ахлах аудитор4татах
34.Үйлдвэр дэд бүтцийн салбарын аудитын албаны ахлах аудитор4татах
35.Үйлдвэр , дэд бүтцийн салбарын аудитын албаны аудитор4татах
36.Үйлдвэр , дэд бүтцийн салбарын аудитын албаны ахлах аудитор4татах
37.Төрийн байгууллагын аудитын албаны аудитор3татах
38.Төрийн байгууллагын аудитын албаны ахлах аудитор4татах
39.Нийгмийн салбарын аудитын албаны аудитор4татах
40.Нийгмийн салбарын аудитын албаны ахлах аудитор4татах
41.Аудитын менежер4татах
42.Захирал, Тэргүүлэх аудитор4татах
43.Аудитор6татах
44.Аудитын менежер6татах
45.Захирал, Тэргүүлэх аудитор6татах
46.МУЕА-ын туслах4татах
47.Архивын ажилтан3татах
48.Бичиг хэргийн ажилтан3татах
49.Эд хариуцагч бөгөөд худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн4татах
50.Гадаад харилцааны мэргэжилтэн4татах