2017 оны жилийн эцсийн СТА-аар өгсөн албан шаардлага


2017 оны жилийн эцсийн СТА-аар өгсөн албан шаардлага
НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Баянхонгор аймаг, Албан шаардлага 1 хэсэг59татах
2.Баянхонгор аймаг, Албан шаардлага 2 хэсэг61татах