Экспортод гаргаж буй зарим нэрийн ашигт малтмалын олборлолт, борлуулалт, үнэ, ашиг, алдагдал” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт боллоо


Үндэсний аудитын газраас Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны 2018 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 1 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/03 дугаар тушаалаар батлагдсан 2019 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд  “Экспортод гаргаж буй зарим нэрийн ашигт малтмалын олборлолт, борлуулалт, үнэ, ашиг, алдагдал” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2019 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдөр  хийлээ.

Аудитын нээлтэд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Татварын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын холбогдох албан тушаалтнууд болон ГАГ-ын аудитын багийн гишүүд оролцлоо.

           Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудитор С.Оюунбилэг аудитыг нээж, аудитын зорилт, хамрах хүрээ, анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгсөн.

         Аудитыг 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлүүлэн, 2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны дотор гүйцэтгэж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэхээр төлөвлөжээ.