ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

2019-04-17

Үндэсний Аудитын газар нь  “Хөшигийн хөндийн олон улсын нисэх онгоцны буудал /ОУНОБ/-ын төслийн хэрэгжилт”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын гүйцэтгэлийн болон тайлагналын үе шатны ажилд мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

  1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд “Төслийн барилга байгууламжийн геотехникийн судалгаа шинжилгээнд мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх” ажил хийнэ.

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлага, уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох  дараах баримт бичгийг нотариатаар баталгаажуулан хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:
  •  Байгууллагын ерөнхий танилцуулга, байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
  •  Инженер геологи, геотехникийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн, мэргэшсэн буюу зөвлөх инженерийн зэрэгтэй хоёроос доошгүй ажилтантай;
  • MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлага хангасан хөрсний чанар, даацын нарийвчилсан шинжилгээ хийх лаборатори бүхий;
  • Сүүлийн 5 жилд хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл;
  • Голлох мэргэжилтэн, ажилчдын анкет /CV/ ирүүлэх; 
  • Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө бүрэн төлсөн байна.

Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан цахим тодорхойлолт;

  • Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт  /Бусдад үүрэг хүлээж нэхэмжлэгч, хариуцагчаар оролцож байгаа эсэх талаарх лавлагаа/

 

    Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 17 цагаас өмнө авч болох бөгөөд мэдүүлгээ доорх хаягаар 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 11:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү

 

Байгууллагын хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3,

Засгийн газрын IV байр, Үндэсний аудитын газар, 3 дугаар давхар, 303 тоот,

Худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Дөлгөөн

Утас: 11329870

Цахим хаяг: www.audit.mn