Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нийцлийн аудитын нээлт хийлээ


Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх”-д нийцлийн аудитын нээлт хийлээ. Аудитын нээлтэнд Аудитын баг, ГХБХБГ-ын дарга Ю.Энхтуяа, мэргэжилтэн нар оролцлоо.