АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн "Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор түр орлон гүйцэтгэгч, хэлтсийн дарга бөгөөд Аудитын менежер, гүйцэтгэлийн аудитын алба болон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын удирдлагууд оролцлоо.