ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР


"Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх"-д хийх нийцлийн аудитаар дарга, тэргүүлэх аудитор Л.Уламбаяр, ахлах аудитор Б.Дагвасүрэн, аудитор Д.Пүүжмаа, гэрээт ажилтан Н.Амартүвшин нар Дөрвөлжин, Ургамал, Завханмандал, Эрдэнэхайрхан сумуудад томилолтоор ажиллаж байна.