УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - СУМДАД АЖИЛЛАА


Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудитаар Түргэн, Тариалан суманд ажиллаа.