ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУАЛТЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ


ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУАЛТЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУАЛТЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ28татах