ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ИЛЧЛЭГ ШИВЭЭ ОНӨААТҮГ-ЫН 2017-2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙНАУДИТЫН ТАЙЛАН


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ИЛЧЛЭГ ШИВЭЭ ОНӨААТҮГ-ЫН 2017-2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙНАУДИТЫН ТАЙЛАН37татах