ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА


Үндэсний Аудитын газар нь Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын “барих-шилжүүлэх” төрлөөр хэрэгжсэн "Чойр дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэлт" төслийн барилга, байгууламжийн угсралтын ажлын гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах” зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

  1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд  “Барилга, байгууламжийн угсралтын ажлын гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах” ажил хийнэ.
  2. Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлага, уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох  дараах баримт бичгийг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:
  • Байгууллагын ерөнхий танилцуулга, байгууллагын гэрчилгээний хуулбар;
  • Хуулийн этгээд нь барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөл, төсөв боловсруулах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах эрх бүхий мэргэшсэн, техникийн үйлчилгээ үзүүлж чадахуйц, тухайн салбарт ажиллаж байсан ажлын дадлага, туршлагатай мэргэжилтнүүдийг ажиллуулна. Шинжээчээр ажиллах хуулийн этгээд нь дараах мэргэжил, мэргэшлийн шаардлагыг хангасан боловсон хүчинтэй байна. Үүнд:
  • Барилга, байгууламжийн бүтээц, төлөвлөлтийн инженер;
  • Цахилгааны инженер;