Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт хэрэгжсэн зарим хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт хэрэгжсэн зарим хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт15татах