Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хуулийг хэлэлцэн баталсан зарим үйл ажиллагаа болон тус хуулиар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний холбогдох төсвийг зарцуулах эрх олгосон байдал


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хуулийг хэлэлцэн баталсан зарим үйл ажиллагаа болон тус хуулиар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний холбогдох төсвийг зарцуулах эрх олгосон байдал20татах