“Засгийн газрын өрийн удирдлагын хэрэгжилт, үр дүн”


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.“Засгийн газрын өрийн удирдлагын хэрэгжилт, үр дүн”40татах