Аудитын нээлт хийлээ.


УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны захиалгаар хийгдэх “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Нээлтэд дарга, тэргүүлэх аудитор Х.Түвшинбаяр, хэлтсийн дарга, аудитын менежер Д.Эрдэнэчимэг, аудитын баг бүрэлдэхүүн болон аймгийн Боловсролын газар хэлтэс, цэцэрлэгүүдийн төлөөлөл оролцлоо.

Тус газраас гүйцэтгэлийн аудитыг хийх үндэслэл, бүрэн эрх, зорилт, хамрах хүрээ зэрэг асуудлуудыг танилцуулж, үүрэг чиглэл өгч, аудитын төлөвлөгөөг гардуулж, аудитыг эхлүүллээ.

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар