“Төрийн аудитын байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн нээлт боллоо


Монгол улсын Үндэсний аудитын газарт Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр “Төрийн аудитын байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг эхлүүлэх семинар, хэлэлцүүлэг 2019 оны 11-р сарын 11-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Уг хэлэлцүүлэгт аймаг нийслэлийн Төрийн аудитын газрын тэргүүлэх аудиторууд болон ҮАГ, хараат бус аудитын компаниудын төлөөлөл оролцож байгаа юм.

Хэлэлцүүлгийг Монгол улсын ерөнхий аудиторын орлогч С.Бүрэнбат нээсэн бөгөөд тэрээр “2019-2021 оны хооронд 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих энэ төсөл Төрийн аудитын байгууллагын хувьд ҮАГ-ын институц бүтэц зохион байгуулалтыг олон улсын жишигт нийцүүлх, Аудит болон санхүүгийн удирдлагын цахим мастер төлөвлөгөө боловсруулж турших, аудиторуудын чадавхыг тогтвортой хөгжүүлэх институцийн зохион байгуулалтыг бүрдүүлж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх гэсэн  3 чухал зорилтыг хэрэгжүүлж тодорхой үр дүнд хүрэхээр төлөвлөсөн” гэдгийг онцолж байсан юм.

“Төрийн аудитын байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх” уг төсөл нь аудитыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх, ажилтнуудын чадавхыг дээшлүүлэх болон шинэ технологийн хэрэглээг дэмжих замаар ҮАГ-ын санхүүгийн аудитыг гүйцэтгэх чадавхыг сайжруулахад оршиж байгаа юм.

Азийн хөгжлийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Деклан Магий хэлэлцүүлгийн нээлтийн үеэр “Энэ төсөл хэрэгжсэнээр Монгол улсын Төрийн аудитын байгууллагын зохион байгуулалт, бодлого, үйл ажиллагаа, ажлын урсгалыг сайжруулснаар Төрийн аудитын үр ашиг, бүтээгдэхүүний чанар сайжирна гэдэг найдаж байна” хэмээсэн юм.