ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС "ОРОН НУТГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ"-Д САНАЛ, ДҮГНЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.


Дорнод аймгийн ИТХ-ын ээлжит 13 дугаар хуралдаанаар орон нутгийн 2020 оны төсвийн төслийг хэлэлцэж байна. Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас орон нутгийн 2020 оны төсвийн төсөлд 3,3 тэрбум төгрөгийн санал, дүгнэлтийг хэлэлцүүлэхээр орууллаа.