Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна


Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна. Саналаа law@audit.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Төрийн аудитын тухай хууль/Шинэчилсэн найруулга/31татах