ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.


Монгол Улсын Их хурлын төсвийн байнгын хорооны 2019 оны 5 дугаар тогтоол, “Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны 100 дугаар тушаал, Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд “Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт 2020 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр боллоо.

Аудитын нээлтэд Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, аудитын менежер, хариуцсан аудиторууд, аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга, холбогдох мэргэжилтнүүд, нягтлан бодогч нар оролцлоо.

Аудитыг Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа нээж, аудитын зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүн болон анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөв.