Үр дүнд: 292
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН 2016-2018 ОНЫ СТРАТЕГИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайлан-2019
2.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн, дуусаагүй орхигдсон барилгуудад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2019
3.МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТАудитын тайлан-2019
4.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын тайланАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
5.МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЗЭЭЛ ОЛГОЛТЫН ҮР ДҮН, ЭРГЭН ТӨЛӨЛТИЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТАудитын тайлан-2019
6.Сүхбаатар аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
7.Төсвийн шууд захирагчдийн 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
8.Сүхбаатар аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
9.Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын соёлын төвАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
10.Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын соёлын төвАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
11.Дарьгангын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
12.Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
13.Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
14.Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын цэцэрлэгАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
15.Сүхбаатар аймгийн Наран сумын цэцэрлэгАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
16.Сүхбаатар аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
17.Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
18.Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
19.Сүхбаатар аймгийн шүүхийн шинжилгээний албаАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
20.Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Г.Сүхбаатарын нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургуульАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
21.Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын соёлын төвАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
22.Сүхбаатар аймгийн Наран сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
23.Сүхбаатар аймгийн Наран сумын засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
24.ТЕЗ-ийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
25.УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨАудитын тайланНийслэл2019
26.Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланБулган аймаг2019
27.Ховд аймгийн ТЕЗ-ийн санхүүгийн тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
28.Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
29.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
30.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
31.Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2019
32.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
33.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
34.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
35.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ТӨВИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
36.Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
37.Сүхбаатар аймгийн угсаатны зүйн музейАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
38.Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын соёлын төвАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
39.Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
40.Сүхбаатар аймгийн Биеийн тамир спортын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
41.Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын 3 дугаар цэцэрлэгАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
42.Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын Засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
43.Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын Засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
44.Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын ерөнхий боловсролын дунд сургуульАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
45.Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэсАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
46.Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын соёлын төвАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
47.Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
48.Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
49.Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэсАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
50.Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Соёлын төвАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
Үр дүнд: 292