Үр дүнд: 741
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Нэгдсэн эмнэлэгийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
2.Алтай хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээний чанар, хураамжийн төвлөрүүлэлтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
3.Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2019
4.2019 онд гүйцэтгэсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2019
5.Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
6.Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
7.Замын-Үүдийн Чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
8.Хан хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
9.Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
10.Туул голын сав газрын захиргааны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2019
11.АЗИ, ЕВРОПЫН ДЭЭД ТҮВШНИЙ 11 ДҮГЭЭР УУЛЗАЛТ "АСЕМ"-ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТҮҮНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮНАудитын тайлан-2018
12.“Төрийн орон сууцны корпораци” Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааАудитын тайлан-2018
13.Засгийн газрын бонд, түүний худалдан авалт, зарцуулсан хүү, төлбөрийн байдалд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
14.Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2016-2017 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
15.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайлан-2018
16.Төрийн өмчит их, дээд сургуулиудын 2013-2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайлан-2018
17.“Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2016-2018 оны стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүн”-д хийсэн аудитын тайланАудитын тайлан-2019
18.Хөгжлийн банкны хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн зарим арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтАудитын тайлан-2017
19.Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборын захиргаа, санхүү, аж ахуйн зарим үйл ажиллагаанд хийсэн эрсдэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
20.Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАудитын тайлан-2017
21.НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХУУЛЬ, ЖУРМЫН ДАГУУ ЯВАГДСАН ЭСЭХЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайлан-2017
22.“Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
23.Концессын тухай хуулиар төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад батлагдсан арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
24.Цэвэр агаарын сан болон 2008-2016 онд агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр гадаад, дотоодын хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын үр дүнАудитын тайлан-2018
25.Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтАудитын тайлан-2018
26.“МИАТ” ТӨХК-ийн 2016-2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
27.“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн давтан аудитын тайланАудитын тайлан-2018
28.“Хууль сахиулах байгууллагуудын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хэрэгжилт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
29.“Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн бодлого, түүний хэрэгжилт, үр дүн”Аудитын тайлан-2019
30.“МОН АТОМ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙ САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАААудитын тайлан-2017
31.МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ ДҮГНЭЛТАудитын тайлан-2017
32.Эрчим хүчний үнэ тарифын зохицуулалт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
33.“Гудамж” төслийн нийслэлд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний хөрөнгийн зарцуулалт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтАудитын тайлан-2017
34.Газрын тосны 2015, 2016 оны өртөг нөхөгдөх зардлын баталгаажуулалтАудитын тайлан-2018
35.Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшүүлсэн нам, нэр дэвшигчдийн зардлын тайланг хянаж нийтэд мэдээлэхАудитын тайлан-2017
36.“МУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн улсын төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын гүйцэтгэл”Аудитын тайлан-2018
37.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн дуусаагүй, орхигдсон барилгуудад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайлан-2019
38.Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтАудитын тайлан-2019
39.Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт хэрэгжсэн зарим хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтАудитын тайлан-2017
40.Их-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланХөвсгөл аймаг2019
41.ОРОН НУЖТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайлан-2018
42.Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайлан-2018
43.Нийслэлийн газрын албанаас төрийн байгууллагын хэрэгцээнд олгосон газар олголт хууль тогтоомжийн дагуу явагдсан эсэхэд хийсэн эрсдэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
44.Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайлан-2013
45.Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
46.“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголтын хэрэгжилт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2018
47.“Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
48.“Засгийн газрын өрийн удирдлагын хэрэгжилт, үр дүн”Аудитын тайлан-2017
49.“Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2017
50.Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хуулийг хэлэлцэн баталсан зарим үйл ажиллагаа болон тус хуулиар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний холбогдох төсвийг зарцуулах эрх олгосон байдалАудитын тайлан-2017
Үр дүнд: 741