Үр дүнд: 980
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
2.Төв аймгийн Заамар сумын МСҮТ-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
3.Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
4.Төв аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
5.Төв аймгийн Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2019 оны санхүүгийн тайлан төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
6.Төв аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
7.Төв аймгийн Прокурорын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
8.Төв аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
9.Төв аймгийн Онцгой байдлын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
10."Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүн" аудитын тайланАудитын тайлан-2020
11.ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХ АУДИТЫН ТАЙЛАН /2015-2018/Аудитын тайлан-2020
12.Орон нутгийн өмчийн харилцааны хууль, журмын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2020
13.Мал аж ахуйн салбарын бодлого, үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДундговь аймаг2020
14.Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2020
15.Булган Мээж ОНӨХХК санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
16.Аймгийн Нөөцийн газрын 2018 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
17.Баян-Агт сумын ЗДТГ-ын 2018 оны санхүүгийн тайланАудитын тайланБулган аймаг2020
18."ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ"ХК-ИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАЛТ СЭДЭВТ АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайлан-2020
19.Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
20.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газарАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
21."Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц" ТӨХК-ийн үйл ажиллагаа, үр дүнАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
22.Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагаанд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
23.Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
24.Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа "Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн жишиг нэгдсэн эмнэлгийн барилга" төслийн хэрэгжилтэд хийсэн эрсдэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2019
25.“НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2015-2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ”–Д ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2019
26.“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
27.Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
28.Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
29.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилт - 2019 онАудитын тайланАрхангай аймаг2019
30.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн /2012-2018 он/ 2-р хэсэгАудитын тайланАрхангай аймаг2019
31.Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаас батлагдсан дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнАудитын тайланАрхангай аймаг2019
32.“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланОрхон аймаг2019
33.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн /2012-2018 он/ 1-р хэсэгАудитын тайланАрхангай аймаг2019
34.“ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2020
35.Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг нийтэлж байна.Аудитын тайланДорнод аймаг2019
36.Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож буй өнөөгийн байдалАудитын тайланБулган аймаг2019
37.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
38.Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн ногдуулалт, төлөлтийн байдал хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
39.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнАудитын тайланТөв аймаг2019
40.Багахангай дүүргийн ЗДТГ-ын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
41.Авто замын сангийн хөрөнгөөр 2017, 2018 онуудад гүйцэтгэсэн ажлын хэрэгжилт үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
42.Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явцАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
43.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт, орлого бүрдүүлэлт, үр дүн, түүний хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
44."Боловсролын салбарын төсвийн хуваарилалт, санхүүжилтын үр нөлөөтэй байдал" гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланХөвсгөл аймаг2019
45.“Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн хэрэгжилт, үр дүн” нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2019
46.“Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2019
47.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН "ҮДИЙН ЦАЙ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
48.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайланАудитын тайлан-2019
49.ХААИС-ийн харьяа Дархан-Уул аймаг дахь УГТХүрээлэнгийн 2017, 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
50.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтад хийсэн аудитын тайланАудитын тайлан-2019
Үр дүнд: 980