Үр дүнд: 72
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.37 Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
2.42-28 Баян-овоо сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
3.44-28 Баян-овоо сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
4.39 Бөмбөгөр сумын ЭМТөвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
5.35 Бөмбөгөр сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
6.41 Баацагаан сум ЭМТөвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
7.50 Бөмбөгөр сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
8.40 Хүүхдийн тэмүжин театрАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
9.43-28 Баян-овоо сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
10.45 Баянбулаг сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
11.46 Шинэжинст сумын ЭМТөвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
12.47 Баянбулаг сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
13.48 Түүх угсаатны зүй-байнгалийн музейАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
14.49 Баянхонгор аймгийн ИТХуралАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
15.38 Баянхонгор сумын 5 дугаар цэцэрлэгАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
16.36 Баян-Өндөр сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
17.03 Баянбулаг сумын ЭМТөвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
18.10 Өлзийт сумын Соёлын төвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
19.31-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
20.34-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
21.18 Бууцагаан сумын ЕБСургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
22.26 Баянхонгор аймгийн ЭМГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
23.20 Баацагаан сумын ЕБСургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
24.29 Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
25.23-40 Баянхонгор аймгийн ИТХуралАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
26.09 Номундалай цогцолбор сургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
27.12 Жинст сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
28.17 Баянхонгор сумын 5-р цэцэрлэгАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
29.19 Эрдэнэцогт сумын ЕБСургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
30.33-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
31.16 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
32.14 Шинэжинст сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
33.07-176 Хүнс хөдөө аж ахуйн газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
34.04 Шинэжинст сумын СХСанАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
35.25-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
36.22 Баянхонгор сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
37.21 Баянхонгор сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
38.06-176 Хүнс хөдөө аж ахуйн газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
39.28 Баянцагаан сум ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
40.13 Эрдэнэмандал ахлах сургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
41.01 Бөмбөгөр сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
42.24-40 Баянхонгор аймгийн ИТХуралАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
43.27 Баянхонгор сумын 2-р цэцэрлэгАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
44.02 Заг сумын СХСанАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
45.05 Баянхонгор онцгой байдлын газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
46.11 Заг сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
47.08 Баянлиг сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
48.32-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
49.30 Баянхонгор аймаг дахь Нисэх буудалАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
50."Боловсролын салбарын төсвийн хуваарилалт, санхүүжилтын үр нөлөөтэй байдал" гүйцэтгэлийн аудитын албан шаардлагаАлбан шаардлагаХөвсгөл аймаг2019
Үр дүнд: 72