Үр дүнд: 4
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.2017 оны жилийн эцсийн СТА-аар тогтоосон актуудАктБаянхонгор аймаг2018
2.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАктБаянхонгор аймаг2018
3.2016, 2017 оны аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмийн зардлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, худалдан авалтын байдалАктБаянхонгор аймаг2018
4.Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа зээл олголтын үр дүн, эргэн төлөлтийн байдалАктБаянхонгор аймаг2018
Үр дүнд: 4