"ХУУЛИАР ЗӨВШӨӨРӨГДӨӨГҮЙ ХАНДИВ"-ыг улсын орлого болгох тухай

2020-06-29

"ХУУЛИАР ЗӨВШӨӨРӨГДӨӨГҮЙ ХАНДИВ"-ыг улсын орлого болгох тухай

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ

2020-05-13

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.5, Төрийн аудитын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2-т заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын төсвийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлт, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийв.

Монгол Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүн, үр ашиг /инфографик/

2020-04-29

Монгол Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүн, үр ашиг /инфографик/

"МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БАЙГАА НАМ,  ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧ СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ,  ХҮЛЭЭН АВАХ, НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ЖУРАМ"-ын ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

2020-04-27

"МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БАЙГАА НАМ,  ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧ СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ,  ХҮЛЭЭН АВАХ, НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ЖУРАМ"-ын ТӨСӨЛ

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг хүргүүлэв.

2020-04-22

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан хүргүүлэх тухай

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

2020-04-16

Үндэсний Аудитын газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ҮАГ-20/013 дугаартай Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгөөр Үндэсний Аудитын газрын байрлаж буй Засгийн газрын IV байранд их засвар хийх ажлыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.