Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандартыг мэргэжлийн байгууллага хянаж баталгаажууллаа.

2020-01-14

Монгол Улсын Төрийн аудитын байгууллага 194 орны төрийн аудитын байгууллагыг эгнээндээ нэгтгэсэн Аудитын дээд байгууллагын олон улсын байгууллага (INTOSAI)-ын гишүүнээр 1996 онд элссэн. Төрийн аудитын байгууллага INTOSAI-аас гаргасан Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрддөг. Энэхүү стандартыг Үндэсний аудитын газар Стандарт, хэмжил зүйн газартай хамтран Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн шаардлагад нийцүүлэн Банк, санхүү, даатгалын стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлж, үндэсний стандарт болгон баталгаажууллаа.

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГЭЭР “МАШ САЙН” ГЭСЭН ҮНЭЛГЭЭГ АВЛАА

2019-12-03

Үндэсний аудитын газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар тогтоолын дагуу улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-т хамрагдаж, амжилттай дүгнэгдлээ.

АТГ- Гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас /видео шторк/

2019-11-20

АТГ- Гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас /видео шторк/

ҮАГ-ын “Сагсан бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн болж өнгөрлөө

2019-11-20

Үндэсний аудитын газрын 2019 оны дотоод ажлын төлөвлөгөөний дагуу Санхүүгийн аудитын газраас зохион байгуулсан Үндэсний аудитын газар, Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын ажилтан албан хаагчдын дунд зохион байгуулагдсан “Сагсан бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн Гадаадын иргэн харьяатын газрын спорт зааланд 2019 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Төрийн аудитын байгууллагын хараат бус байдал МУ-ын Үндсэн хуульд тусгагдлаа

2019-11-15

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл таван сарын турш тасралтгүй хэлэлцэгдсэний дүнд  2019 оны арван нэгдүгээр сарын 14-ны өдөр Улсын Их Хурлын 63 гишүүний саналаар батлагдлаа. Үндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтад “Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно” хэмээн тусгагджээ.